Wymagania sprzętowe i programowe

Sprzęt

Oprogramowanie

Łącze z Internetem