Szkolenie dla osób odpowiedzialnych za ochronę przeciwpożarową w zakładzie pracy

Zajęcia teoretyczne i praktyczne przygotowujące uczestników do prawidłowego reagowania w sytuacjach wystąpienia zagrożenia pożarowego oraz organizowania i przeprowadzania ewakuacji.

Uczestnicy

Szkolenie dedykowane jest dla:

 • pracowników odpowiedzialnych za ochronę przeciwpożarową w zakładzie pracy,
 • osób chcących nabyć bądź poszerzyć swoje umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz zapoznać się z obowiązującymi przepisami w zakresie ppoż.

Cel

Przygotowanie uczestników do prawidłowego reagowania w sytuacjach wystąpienia zagrożenia pożarowego oraz organizowania i przeprowadzania ewakuacji.

Korzyści

Szkolenie obejmuje:

 • wykład— teoretyczne omówienie obowiązujących przepisów oraz zagadnień przeciwpożarowych,
 • ćwiczenia praktyczne— zastosowanie sprzętu gaśniczego oraz zapoznanie uczestników z drogą ewakuacyjną.

Forma warsztatowa sprzyja nauce poprawnego postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia pożarowego. Uczestnik otrzymuje również materiały szkoleniowe.

Instruktor

Szkolenie prowadzą inżynierowie pożarnictwa, absolwenci Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego— Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, pracownicy Państwowej Straży Pożarnej.  

Certyfikat

Po zakończeniu szkolenia i zaliczeniu testu uczestnik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w kursie.  

Grupy

W przypadku szkolenia otwartego liczba uczestników wynosi maksymalnie 12 osób. Firmy oraz instytucje zamawiające szkolenie dla swoich pracowników mają możliwość negocjowania indywidualnych warunków.  

Program szkolenia

Elementy programu szkolenia:

 • przepisy prawne ochrony przeciwpożarowej,
 • obowiązki pracodawcy i pracownika względem ochrony ppoż.,
 • podręczny sprzęt gaśniczy,
 • znaki bezpieczeństwa,
 • zasady ewakuacji,
 • pierwsza pomoc przy zagrożeniach występujących podczas pożarów,
 • praktyczne zastosowanie podręcznego sprzętu gaśniczego oraz znaków bezpieczeństwa,
 • przejście drogi ewakuacyjnej.

Zarezerwuj teraz najbliższy termin!