Szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej

Szkolenie zorganizowane w formie pojedynczego spotkania obejmuje zajęcia teoretyczne oraz praktyczne, przygotowujące kursanta do prawidłowego reagowania oraz udzielenia pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia.

Uczestnicy

Szkolenie dedykowane jest dla:

 • pracowników odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej w zakładzie pracy,
 • osób chcących nabyć bądź poszerzyć swoje umiejętności w zakresie samodzielnego udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym.

Cel

Przygotowanie uczestników do prawidłowego reagowania oraz udzielenia pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia.

Korzyści

Szkolenie obejmuje wykład oraz ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem fantoma, profesjonalnej torby ratowniczej oraz środków opatrunkowych i przyrządów resuscytacyjnych. Forma warsztatowa sprzyja nauce poprawnego postępowania z poszkodowanym do czasu pojawienia się wyspecjalizowanej służby medycznej. Uczestnik otrzymuje również materiały szkoleniowe oraz ilustrowany podręcznik z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Instruktor

Szkolenie prowadzą ratownicy medyczni z dużym dośiwadczeniem praktycznym i szkoleniowym. Doświadczenie zawodowe zdobywali pracując w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych oraz na Zespołach Ratownictwa Medycznego. Posiadają wieloletni staż instruktorski w zakresie szkoleń z pierwszej pomocy oraz zaawansowanych czynności ratunkowych. 

Certyfikat

Po zakończeniu szkolenia i zaliczeniu testu uczestnik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w kursie.

Grupy

W przypadku szkolenia otwartego liczba uczestników wynosi maksymalnie 20 osób. Firmy oraz instytucje zamawiające szkolenie dla swoich pracowników mają możliwość negocjowania indywidualnych warunków.

Program szkolenia

Elementy programu szkolenia:

 • aspekty prawne ratownictwa medycznego,
 • bezpieczeństwo osoby udzielającej pierwszej pomocy, poszkodowanego, miejsca zdarzenia,
 • zawartość oraz zastosowanie apteczki pierwszej pomocy,
 • ocena stanu poszkodowanego,
 • utrata przytomności,
 • resuscytacja krążeniowo-oddechowa osoby dorosłej,
 • wstrząs oraz inne stany nagłe,
 • urazy mechaniczne – postępowanie ratunkowe,
 • oparzenia,
 • ewakuacja ze strefy zagrożenia.

 

Zamów Teraz