Dlaczego szkolenia BHP przez Internet

Przepisy prawne umożliwiają prowadzenie szkoleń okresowych bhp w formie samokształcenia kierowanego (np. e-learningu) na wszystkich stanowiskach pracy za wyjątkiem robotniczych.

Szkolenia e-learningowe dostępne na platformie Systemax

Przy liczbie szkolonych osób powyżej 10 ceny są negocjowalne.