Moduł chemiczny do okresowego szkolenia BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Uczestnicy kursu

Moduł chemiczny szkolenia dedykowany jest pracodawcom i innym osobom kierującym pracownikami nadzorującym stanowiska pracy, na których używane są substancje i preparaty chemiczne sklasyfikowane jako niebezpieczne.

Cele kursu

    Celem modułu jest zwrócenie szczególnej uwagi na:
  • specyficzne zagrożenia występujące na stanowiskach pracy wymagających używania substancji i preparatów chemicznych sklasyfikowanych jako niebezpieczne,
  • kształtowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy podczas stosowania substancji i preparatów chemicznych sklasyfikowanych jako niebezpieczne,
  • ochronę pracowników przed zagrożeniami związanymi z substancjami i preparatami chemicznymi sklasyfikowanymi jako niebezpieczne.

Informacje dodatkowe

Czas dostępu do kursu: 30 dni
Czas jednostek dydaktycznych: 1 godzina

Uwaga! Kurs jest modułem uzupełniającym, dostępnym wyłącznie przy jednoczesnym zamówieniu okresowego szkolenia BHP dla pracodawców oraz innych osób kierujących pracownikami.

INFORMACJE TELEFONICZNE 607 967 401

Zamów teraz »