Systemy Zarządzania

Zarządzaj systemowo!

Nasze doświadczenie, poparte ponad 50 certyfikatami przyznanymi przez wiodące w Europie jednostki certyfikacyjne, obejmuje:

ISO 9001 – system zarządzania jakością;

ISO 14001 – system zarządzania środowiskowego;

PN-N 18001 / OHSAS – system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy;

HACCP – (ang. Hazard Analysis and Critical Control Point) - Analiza Ryzyka i Kontrola Punktów Krytycznych lub Analiza Zagrożeń i Krytyczny Punkt Kontroli (zgodnie z Codex Alimentarius);

ISO 22000 - wymagania w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności;

ISO 27001 (BS7701) - wymagania dla systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/TS 16949 - Specyfikacja Techniczna ISO TS 16949:2002 (Technical Specification) została opracowana przez Międzynarodową Grupę Zadaniową Sektora Motoryzacji (IATF) oraz Stowarzyszenie Japońskich Producentów Pojazdów Inc. (JAMA) przy wsparciu ze strony Podkomisji ISO/TC 176 Zarządzanie jakością i zapewnienie jakości dla przemysłu motoryzacyjnego;

BRC, BRC/IOP – (ang. British Retail Consortium) - organizacja ta opracowała standard dla zakładów spożywczych oraz opakowaniowych (standard BRC/IOP), dostarczających produkty do sieci brytyjskich hipermarketów;

IFS - (ang. International Food Standard) zawiera wymagania dotyczące dostawców produktów spożywczych do francuskich i niemieckich sieci handlowych.

Sprawdź ofertę szkoleń