O firmie

Misja: Wykorzystanie najlepszych praktyk i potencjału wiedzy dla rozwoju naszych Klientów.

Co nas wyróżnia?

Spośród firm doradczych i szkoleniowych wyróżnia nas bardzo indywidualne podejście do każdego Klienta owocujące często długoletnią współpracą. Stale poszukujemy nowych rozwiązań, które łączą rozwój technologii komunikacyjnych z nowymi trendami w zarządzaniu przedsiębiorstwem i najlepszymi praktykami biznesowymi. Są dziedziny, w których uzyskaliśmy najwyższe kwalifikacje. Cały czas jednak podwyższamy nasze kompetencje zarówno w sferze teorii – uczestnicząc w studiach podyplomowych, szkoleniach i konferencjach, a także w praktyce – realizując projekty wdrożeniowe i szkoleniowe.

Największe doświadczenie zdobyliśmy w:

  • zarządzaniu jakością
  • ochronie środowiska
  • naturalnego bezpieczeństwie i higienie pracy
  • bezpieczeństwie produktów spożywczych

Specjaliści

Naszą kadrę stanowią konsultanci i szkoleniowcy o najwyższych kwalifikacjach zawodowych i bogatym doświadczeniu praktycznym. Do Państwa dyspozycji są specjaliści i audytorzy systemów zarządzania (ISO, HACCP), specjaliści bhp, eksperci w zakresie statystyki jakościowej (w tym six sigma), pomiarów i urządzeń pomiarowych, zarządzania ryzykiem, a także inżynierowie ochrony środowiska.

Sprawdzone systemy

Projektujemy, wdrażamy i audytujemy systemy zarządzania, przygotowując firmy i instytucje do certyfikacji. Do dnia dzisiejszego posiadamy ponad 100 certyfikowanych wdrożeń.

Skuteczne szkolenia

Prowadzimy szkolenia w zakresie: bhp (wstępne i okresowe), ppoż. (ćwiczenia ewakuacji i użycia sprzętu gaśniczego), prawa ochrony środowiska, I pomocy przedlekarskiej, rozwoju wdrażanych systemów zarządzania (ISO, HACCP). W zakresie udzielania I pomocy przygotowujemy personel w zakładach pracy z wykorzystaniem fantoma do sztucznego oddychania oraz środków opatrunkowych i przyrządów resuscytacyjnych. Z naszych szkoleń bhp korzysta około 2000 osób rocznie a szkolenia audytorów i pełnomocników zarządu doceniło już ponad 600 uczestników. Przeprowadzamy badania uczestników dotyczące ich satysfakcji i opinii na temat użyteczności szkoleń. Wyniki sięgają powyżej 9 punktów na 10.

Oszczędność czasu i pieniędzy

Outsourcing usług - powierzenie specjalistycznej firmie usług, które nie stanowią głównej działalności firmy może przynieść znaczące oszczędności. Przedsiębiorca nie ponosi znaczących kosztów bezpośrednich i pośrednich, wynikających z zatrudnienia pracownika - potrafią one sięgać 150% trzykrotnej wartości płacy. Świadczymy stałą obsługę firm w charakterze służb bhp, pełnomocników i audytorów systemów zarządzania, a także rozliczania i optymalizacji opłat z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska.

Wiarygodny partner

Od 2002 roku firma jest członkiem Dolnośląskiej Izby Gospodarczej (www.dig.wroc.pl) a od 2003 roku partnerem kilku międzynarodowych jednostek certyfikacyjnych. Systemax® jest akredytowanym przez PARP wykonawcą usług doradczych w programach finansowanych ze środków UE. (więcej: www.parp.gov.pl). Od 2011 roku Wojciech Podemski posiada certyfikat Eksperta BHP Centralnego Instytutu Ochrony Pracy PIB (więcej: www.ciop.pl)