Okresowe szkolenie BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami (szkolenie + egzamin + zaświadczenie)

Uczestnicy szkolenia

Nauczanie na dystans / Systemax E-LearningSzkolenie jest przeznaczone dla pracodawców, w tym osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami oraz innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych).

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

  1. oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
  2. kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
  3. ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.

Informacje dodatkowe

Czas dostępu do kursu: 30 dni

Czas jednostek dydaktycznych: 8 godzin

Szkolenie dostępne również w języku angielskim!

Wymagania sprzętowe i programowe »

Moduły uzupełniające

Istnieje możliwość zamówienia kursów uzupełniających dla osób pełniących nadzór nad stanowiskami pracy o szczególnym charakterze. Każdy z modułów uzupełniających jest dodatkiem do niniejszego kursu podstawowego i nie jest sprzedawany samodzielnie.

MODUŁ PRODUKCYJNY – dla osób, którym podlegają stanowiska pracy związane z obsługą maszyn i urządzeń. Zamów teraz «

MODUŁ CHEMICZNY – dla osób nadzorujących stanowiska, na których używane są substancje i preparaty chemiczne sklasyfikowane jako niebezpieczne. Zamów teraz «

Ramowy program szkolenia

Kliknij, aby zobaczyć »

Moduł 1
Wybrane regulacje prawa pracy
Moduł 2
Ocena zagrożeń i metody ochrony przed zagrożeniami
Moduł 3
Organizacja stanowisk pracy
Moduł 4
Wypadki przy pracy oraz choroby zawodowe
Moduł 5
Szkolenia w zakresie bhp
Moduł 6
Postępowanie w sytuacjach zagrożeń
Moduł 7
Konsekwencje niewłaściwych warunków pracy
Moduł 8
Ochrona przeciwpożarowa i ochrona środowiska naturalnego
Test końcowy - podstawa do uzyskania zaświadczenia

Przykładowe fragmenty materiałów


INFORMACJE TELEFONICZNE 607 967 401

Zamów teraz »