Okresowe szkolenie BHP dla pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych (szkolenie + egzamin + zaświadczenie)

Uczestnicy szkolenia

Nauczanie na dystans / Systemax E-LearningSzkolenie jest przeznaczone dla pracowników administracyjno-biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, a także pracowników placówek służby zdrowia, szkół i innych placówek oświatowych, jednostek naukowo-badawczych i innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

  1. oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,
  2. metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,
  3. kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
  4. postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

Informacje dodatkowe

Czas dostępu do kursu: 30 dni

Czas jednostek dydaktycznych: 4 godziny

Wymagania sprzętowe i programowe »

Ramowy program szkolenia

Kliknij, aby zobaczyć »

Moduł 1

System szkoleń BHP

Moduł 2

Wybrane regulacje prawa pracy

Moduł 3

Ocena zagrożeń i metody ochrony przed zagrożeniami

Moduł 4

Organizacja stanowisk pracy biurowej

Moduł 5

Postępowanie w sytuacjach zagrożeń

Test końcowy - podstawa do uzyskania zaświadczenia

INFORMACJE TELEFONICZNE 607 967 401

Zamów teraz »