Szkolenia

Z naszej oferty skorzystało już kilka tysięcy osób z różnych regionów Polski. Współpracowaliśmy z takimi markami jak Fiat Auto Poland, Strabag, Orlen czy PGNiG. Oferujemy Państwu szkolenia BHP w kilku różnych wariantach i dotyczące różnych zagadnień. Propozycję naszych kursów kierujemy zarówno do pracodawców, jak i pracowników. Niektóre z modułów realizujemy również w języku angielskim i niemieckim. Przeprowadzamy także okresowe szkolenie z bezpieczeństwa i higieny pracy, dla pracowników na każdym stanowisku.

Dla osób, które cenią sobie możliwość odbycia kursu przez Internet, przygotowaliśmy moduł e-learning BHP.

Organizujemy również szkolenia ISO i innych systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie. Dzięki udziałowi w tych modułach, Państwa pracownik uzyska kompetencje i wiedzę, dzięki którym samodzielnie będzie mógł przeprowadzić wewnętrzny audyt ISO w waszej firmie.

Wszystkie nasze kursy są realizowane przy wykorzystaniu nowoczesnych metod i technik dydaktycznych, a także podzielone są na część teoretyczną i praktyczną. Współpraca z nami to niepowtarzalna okazja do zdobycia wiedzy, umiejętności i kompetencji, które z jednej strony są wymagane przez ustawodawcę (BHP, I pomoc, ochrona ppoż), z drugiej z kolei pozwolą zarządzać jakością w firmie zgodnie ze współczesnymi standardami (ISO i inne systemy).

   Oferta szkoleń BHP   Nazwa szkolenia  Uczestnicy  Forma   Opcje językowe 
E-learning Stacjonarne Mieszane
 Wstępne - instruktaż ogólny Wszyscy pracownicy     Niemiecki/ Angielski
Okresowe    Pracodawcy Angielski
 Stanowska kierownicze  Angielski
Stanowiska inżynieryjno-techniczne  
 Stanowska administracyjno-biurowe  Angielski
 Stanowiska robocze        
Niebezpieczne substancje chemiczne Osoby mające kontakt z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi  
BHP na produkcji Osoby zarządzające pracą w firmach produkcyjnych  
Bezpieczne używanie i usuwanie przedmiotów zawierających azbest Osoby mające kontakt z azbestem (kierownicy robót, pracownicy, administratorzy)      
Metodyka instruktażu stanowiskowego ogólnego Osoby szkolące pracowników na stanowiskach pracy      
Dedykowane Według wskazań Zamawiającego Niemiecki/ Angielski

 

 

 

 Oferta szkoleń i pomoc      Nazwa szkolenia  Uczestnicy  Wykorzystany sprzęt      
Apteczka I pomocy Manekin do ćwiczeń RKO1 Sztuczna krew Defibrylator przenośny
Podstawy pierwszej pomocy Wszyscy pracownicy      
Kurs podstawowy pierwszej pomocy Osoby odpowiedzialne za udzielanie I pomocy Opcja Opcja
Szkolenie okresowe pierwszej pomocy Opcja Opcja
Dedykowane    ✔

 

 

Oferta szkoleń poż. Nazwa szkolenia  Uczestnicy Wykorzystany sprzęt
Symulator pożarowy Symulator zadymienia (namiot) Podręczny sprzęt gaśniczy
Podstawy ochrony ppoż. i ewakuacji Wszyscy pracownicy      ✔
 Zasady kierowania ewakuacją na wypadek pożaru Pracownicy wyznaczeni do wykonywania działąń w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników    
Zasady praktycznego gaszenia pożarów  ✔    ✔
 Zasady praktycznego gaszenia pożarów i ewakuacji z miejsc zagrożonych i zadymionych  ✔  ✔
 Identyfikacja zagrożeń pożarowych i wybuchowych Osoby zaangażowane w ocenę zagrożeń pożarowych i wybuchowych      
 Prawne aspekty ochrony przeciwpożarowej Osoby odpowiedizalne za spełnienie wymogów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej      
 Dedykowane  ✔

 

Oferta szkoleń systemy zarządzania Nazwa szkolenia Norma Forma
ISO 9001 ISO 14001 OHSAS / PN-N 18001 ISO 22000 HACCP BRC/ IFS E-learning Stacjonarne Mieszane
Wprowadzenie do systemu zarządzania
Dobra Praktyka Higieniczna(GHP)          
Dobrac Praktyka Produkcyjna (GMP)          
Kwalifikacyjne Audytorów Wewnętrznych      
Dostkonalące dla Audytorów Wewnętrznych    
Kwalifikacyjne Pełnomocników systemu zarządzania        
Doskonalące dla Pełnomocników systemów zarządzania        
Zarządzanie przez cele(GOM,BSC)        
Mapowanie procesów biznesowych              
Dedykowane            

Innowacyjne metody dydaktyczne, osobowość prowadzących i ich duże doświadczenie praktyczne a także bogate wyposażenie powodują, że nasze szkolenia cieszą się wielkim powodzeniem. 

Oferta szkoleń obejmuje: 

  • bezpieczeństwo i higienę pracy w zakresie obowiązkowym i uzupełniającym
  • zasady i praktyczne warunki udzielania pierwszej pomocy
  • ochronę przeciwpożarową wraz z praktycznymi zasadami gaszenia pożarów i ewakuacji
  • kwalifikacje i umiejętności wymagane w systemach zarządzania (ISO, PN-N, OHSAS, HACCP, BRC, IFS).

Skontaktuj się z nami telefonicznie: 607 967 401 lub za pomocą formularza kontaktowego. Chętnie doradzimy, jakie szkolenia są Ci potrzebne.