Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Proponujemy wsparcie w zakresie poszerzania wiedzy dotyczącej ochrony przeciwpożarowej. Organizujemy szkolenia ppoż, które pomogą wszystkim osobom odpowiedzialnym za ochronę przeciwpożarową w zakładzie pracy zdobyć wiedzę, niezbędną do prawidłowego wykonywania obowiązku.

Kursy składają się z zajęć teoretycznych oraz praktycznych. Ich celem jest przekazanie uczestnikom najważniejszych informacji o prawidłowym reagowaniu w sytuacjach wystąpienia zagrożenia pożarowego. Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej pozwala nabyć uczestnikom umiejętność podejmowania szybkich decyzji i przemyślanego działania – odpowiadającego określonym normom.

Szkolenia przeciwpożarowe pracowników, odpowiedzialnych za ochronę ppoż w zakładzie pracy, mają na celu również przygotowanie do prawidłowego zorganizowania oraz przeprowadzania ewakuacji. Jest to niezwykle istotne, ponieważ w sytuacji zagrożenia osoba przeszkolona będzie dokładnie wiedziała jakie kroki należy podjąć, aby przeprowadzić bezpieczną ewakuację z budynku.

Nasze kursy prowadzone są przez doświadczonych instruktorów, którzy aktywnie działają jako inspektorzy ochrony przeciwpożarowej. Dzięki temu szkolenia przyjmują zawsze atrakcyjną formę, gdyż prowadzące je osoby mogą dzielić się swoją wiedzą oraz omawiać wiele przypadków na własnych doświadczeniach i przykładach.

Przygotowujemy kursy zamknięte – na zlecenie przedsiębiorstwa, jak też otwarte, w których może uczestniczyć każdy, po uprzednim zapisaniu się na kurs. W przypadku grup zamkniętych możemy miejsce organizacji zajęć dostosować do potrzeb Klienta zamawiającego u nas szkolenie ppoż.

Uczestnicy

Szkolenie dedykowane jest dla:

 • pracowników odpowiedzialnych za ochronę przeciwpożarową w zakładzie pracy,
 • osób chcących nabyć bądź poszerzyć swoje umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz zapoznać się z obowiązującymi przepisami w zakresie ppoż.

Cel

Przygotowanie uczestników do prawidłowego reagowania w sytuacjach wystąpienia zagrożenia pożarowego oraz organizowania i przeprowadzania ewakuacji.

Korzyści

Szkolenie obejmuje:

 • wykład— teoretyczne omówienie obowiązujących przepisów oraz zagadnień przeciwpożarowych,
 • ćwiczenia praktyczne— zastosowanie sprzętu gaśniczego oraz zapoznanie uczestników z drogą ewakuacyjną.

Forma warsztatowa sprzyja nauce poprawnego postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia pożarowego. Uczestnik otrzymuje również materiały szkoleniowe.

Instruktor

Szkolenie prowadzą inżynierowie pożarnictwa, absolwenci Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego— Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, pracownicy Państwowej Straży Pożarnej.  

Certyfikat

Po zakończeniu szkolenia i zaliczeniu testu uczestnik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w kursie.  

Grupy

W przypadku szkolenia otwartego liczba uczestników wynosi maksymalnie 12 osób. Firmy oraz instytucje zamawiające szkolenie dla swoich pracowników mają możliwość negocjowania indywidualnych warunków.  

Program szkolenia

Elementy programu szkolenia:

 • przepisy prawne ochrony przeciwpożarowej,
 • obowiązki pracodawcy i pracownika względem ochrony ppoż.,
 • podręczny sprzęt gaśniczy,
 • znaki bezpieczeństwa,
 • zasady ewakuacji,
 • pierwsza pomoc przy zagrożeniach występujących podczas pożarów,
 • praktyczne zastosowanie podręcznego sprzętu gaśniczego oraz znaków bezpieczeństwa,
 • przejście drogi ewakuacyjnej.

Zarezerwuj teraz najbliższy termin!